Integratieve counseling


Wat?

Integratieve counseling is een kortdurende, praktische en oplossingsgerichte vorm van ondersteuning. Deze begeleiding is non directief, dat wil zeggen dat u zelf uw keuzes maakt U als persoon met uw moeilijkheden en doelen staan hierbij centraal. De begeleidingsvorm ondersteunt u bij het overwinnen van moeilijkheden en behalen van doelen.

Deze ondersteuning richt zich op u als totale mens. Op uw fysieke, sociaal emotionele en cognitieve dimensies. Deze dimensies staan met elkaar in verbinding. Bijvoorbeeld Een angstig gevoel (emotioneel) kan ontstaan vanuit uw denken (cognitief) en andersom. Integratieve counseling gebruikt methoden en technieken uit diverse psychologische stromingen waardoor u zorg op maat krijgt geboden. De begeleiding bestaat uit ongeveer 10 sessies.

Integratieve counseling


Wat?

Integratieve counseling is een kortdurende, praktische en oplossingsgerichte vorm van ondersteuning. Deze begeleiding is non directief, dat wil zeggen dat u zelf uw keuzes maakt U als persoon met uw moeilijkheden en doelen staan hierbij centraal. De begeleidingsvorm ondersteunt u bij het overwinnen van moeilijkheden en behalen van doelen.

Deze ondersteuning richt zich op u als totale mens. Op uw fysieke, sociaal emotionele en cognitieve dimensies. Deze dimensies staan met elkaar in verbinding. Bijvoorbeeld Een angstig gevoel (emotioneel) kan ontstaan vanuit uw denken (cognitief) en andersom. Integratieve counseling gebruikt methoden en technieken uit diverse psychologische stromingen waardoor u zorg op maat krijgt geboden. De begeleiding bestaat uit ongeveer 10 sessies.

Wanneer?

U ontvangt ondersteuning bij het vinden van oplossingen en manieren van omgaan met uw moeilijkheden.
De volgende onderwerpen zijn onder andere geschikt voor counseling:

Wanneer?

U ontvangt ondersteuning bij het vinden van oplossingen en manieren van omgaan met uw moeilijkheden.
De volgende onderwerpen zijn onder andere geschikt voor counseling:

Hoe?

In de sessies gaat u werken aan uw moeilijkheid, u wordt daarbij begeleidt door de therapeut met gerichte vragen. Deze vragen ondersteunen u bij het verkrijgen van inzicht in uw moeilijkheid en mogelijke oplossing. Vervolgens gaat u toegangswegen verkennen die u richting de gewenste oplossing brengen. uiteindelijk maakt u de keuze welke het beste bij u en uw doel passen. Deze gaat u in de praktijk brengen, nadat u heeft ervaren wat dit u oplevert, evalueert u het resultaat en stelt u uw plan bij waar nodig.

Hoe?

In de sessies gaat u werken aan uw moeilijkheid, u wordt daarbij begeleidt door de therapeut met gerichte vragen. Deze vragen ondersteunen u bij het verkrijgen van inzicht in uw moeilijkheid en mogelijke oplossing. Vervolgens gaat u toegangswegen verkennen die u richting de gewenste oplossing brengen. uiteindelijk maakt u de keuze welke het beste bij u en uw doel passen. Deze gaat u in de praktijk brengen, nadat u heeft ervaren wat dit u oplevert, evalueert u het resultaat en stelt u uw plan bij waar nodig.

Begeleidingsproces

In ieder begeleidingsproces zijn drie fases te onderscheiden: de intake, de begeleiding, de evaluatie en afsluiting.